POPISI STRIP EDICIJA

Petko
Home
Zlatna serija
Lunov magnus strip
Alan Ford
Stripoteka
Politikin zabavnik
Eks almanah
Denis
Strip art(novi i stari)
YU Strip
Gigant
Super
Strip zabavnik(veliki i mali)
Biser strip
Strip 81/82/83
Horor
Otkrice sveta u stripu
Asterixov zabavnik
Spunk
Mandrakov magazin
Maxmagnus i Druzina od vjesala
Zov strip
Cak i Cak extra
Panorama
Zenit
Nikad robom
Lale
Majin strip
Crtani romani
Strip Strip 1962/63 godina
Karavan-Djecije novine
Pan strip
Bis strip
Strip magazin-VPA
Strip planeta
Punisher
Strip razonoda
RS Magazin
Strip avantura
Marvel
Cao almanah
Laser
Ero strip
Seks strip
Profil
Komikon
Oskar
Petko
Stripburger
Destroyer
Totem
Bone-Bookglobe
Zabavnik-zabavni list u stripu
Free
Strip Mania
Vijesnikov zabavni tjednik
Spiderman ultimate
Mikijeve novine
Horus
System comics
Vanini
Abaton
Porin
Maverik
Biblija u stripu
Egmont
Q
Strip edicije do 1941 godine
Strip edicije od 1941-1970
Dnevnik-specijalni i vanredni brojevi
Albumi
Piratski stripovi
Collana Zenith gigante i Collana rodeo
Susreti Bonellijevih likova
Ex Yu autori na zapadu
Slovenacki stripovi
Popisi po autorima
Popisi po junacima-1.dio
Popisi po junacima-2.dio
Popisi po junacima-3.dio
Popisi po junacima-4.dio
Popisi po junacima-5.dio
Popisi po junacima-6.dio
Pisani romani

PETKO-VJESNIKOV ZABAVNIK

1952 - 1953

Odlukom uredništva Vjesnika i direktora Frane Barbieria pokrenut je Vjesnikov zabavnik Petko. Prvi broj izišao je 11. srpnja 1952. godine na 8 stranica dvobojnog rototiska formata 26 x 38 cm u nakladi od 70.000 primjeraka. Za odgovornog urednika postav­ljen je Mladen Bjažić, dotadašnji glavni i odgovorni urednik Pioni­ra, zabavnog lista za djecu. Posljednji broj takvog Pionira izišao je 4. lipnja 1952.
Ukidanjem tog tjednika, zbog nesporazuma redakcije (Danko Oblak, Anđelka Martić, Nikola Milićević, Antun Patik, Joža Vlahović, Kamilo Ferenčak, Dragica Drvarić, Stanko Sepić, Vilko Radković i Mladen Bjažić) i pedagoga, javio se slobodan prostor za novi zabavni list. lste godine, 28. ožujka, prestao je izlaziti Vjesni­kov zabavni tjednik kojega je glavni urednik bio Ratko Zvrko, a odgovorni urednik Ante Ungaro.
Želeći nastaviti tradiciju popularnog Pionira (naklada 100.000 primjeraka) i koristeći se iskustvima Vjesnikovogzabavnog tjedni­ka, Bjažić je, osim stranih crtanih romana, našao pisce scenarija i crtače za popularizaciju domaćih stripova. Pisac scenarija za do­maći strip o izviđačima aPatrola Jež« bio je književnik Danko Oblak pod pseudonimom Davor Nik, a crteže je radio Vladimir Delač. Drugi domaći strip, s povijesnom tematikom, bio je mPropast Kamen-vrha« po scenariju Nikše Fulgozija i sa crtežima Ota Re­isingera, koji se prvi i jedini put okušao u realističkom stripu.
Nastavljen je strip »Glavni kralj« Waltera i Norberta Neuge­bauera iz Vjesnikova zabavnog tjednika, s prilagodenim uvodom za ovu priliku. Kao novi crtač i scenarist za obradu basni u stripu javio se u prvom broju Josip Parmaković s basnom »Lisica i sir«.
Glavu Petka - koji je naziv dobio po danu izlaženja, petku - nacrtao je Ismet Voljevica-Ico i uveo u list »Petkove doživljaje« kao strip u jednom redu o doživljajima dječaka Petka.
Od stranih stripova pojavio se samo »Valiant i njegove pu­stolovine« Harolda R. Fostera. Bio je to nastavak suradnje s medu­narodnom strip-agencijom »King Features Syndicate«. Ova epizo­da Valianta završila je u 8. broju lista. Njegovo mjesto na posljed­njoj stranici zauzeo je novi strip iste agencije »Dječak Rusty,.
Tekstove u strane stripove, što ih je pretežno prevodio Mar­cel Čukli, upisivao je Lavoslav Bjelski.
U prvom broju Petka započelo je izlaženje u nastavcima do­tad neprevedene pripovijesti Marka Twaina »Urota u tvrđavi Trumbul« u prijevodu Stane Oblak. Pripovijest je završena u broju 7.
Pored zanimljivosti i reportaža iz zemlje i svijeta u listu se javlja ilustrirana rubrika u stilu Ripleya, ali s domaćim podacima i crtežima Borisa Kolara.
Ilustracije i naslove u prvim brojevima radili su akademski slikari Andrija Maurović, Ljubo Ivančić, Slavko Marić i Marijan Guvo te Stanko Šepić.
Uz reportažu i zanimljivosti, kojima će ostati vjeran do kraja, Petko je otvorio svoje stranice i pripovijetkama najboljih svjetskih pisaca (John Galsworthy, Henri Barbusse, Kurt Singer, Llewelyn Powys i dr.), a nije zaboravljeno ni sjećanje na NOB kroz priče (Tone Seliškar) i reportaže. "
Da bi pridobio što više čitalaca i vezao ih uz list, Petko je u 8. broju od 29. kolovoza 1952. počeo sa zanimljivim pokusom »Roman pišu čitaoci«. Iako je bilo dosta radova čitalaca, odziv i rezultati bili su ispod očekivanja. Posljednji nastavak ovog =romana« objavljen je u 15. broju koji je već izišao na novom, velikom formatu Vjesni­ka.
Jedan od prvih reportera Petka bio je Gerhard Ledić koji se već u prvom broju javio reportažom »Od dirižabla do helikoptera«, gdje opisuje susret i razgovor sa starim pilotom zračnih lada i ba­lona, članom Aerokluba »Zagreb« Leonidom A. Lippingom. Repor­tažni prikaz »Koralji i koraljni otoci«, koji govori i o zlarinskim lov­cima na koralje, napisao je Mladen Bjažić.
Nepoznate zanimljivosti
U drugom broju, pored vestern-pripovijetke »Monsun« Jo­hannesa Rajensena, u prijevodu Stane Oblak, objavljeni su razni članci i zanimljivosti među kojima se ističe »Hrvatski liječnik koji je pravio i barut«. Doktor Ivan Stančević bio je liječnik u Varaždi­nu od 8. lipnja 1671, a osim liječničkog posla bavio se i pravljenjem baruta za haramije - plaćene vojnike u pokupskoj Krajini (u tvrđavicama uz Kupu od Siska do Karlovca).
»Vesela pripovijest o mazgi« u trećem broju je priča Toneta Seliškara iz NOB, a u istom broju objavljena je i velika reportaža »Veliki doživljaj maloga glumca«. To su impresije maloga Divora Zilića o snimanju domaćeg umjetničkog filma »Mala« po scenariju i u režiji Šime Šimatovića, proizvodnja =Jadran filma«.
Na svojim stranicama Petko redovito nudi kratke zanimljivo­sti, reportaže i članke, kao što su =Veliki nacistički plan s krivotvo­renim novčanicama«, »Prvi uspon« (o planinarima na Zagrebačkoj gori i Sljemenu), =Mali bukvar za veliku decu - prva srpska humoristična knjiga«, reportažna priča =Prvi put na minu«, o podvigu naših mornara Ante Cvitana i Luke Marića.
Broj 9 donosi medu ostalim pripovijetku J. V. Jehnusena »Velegradski lovci«, članak »Kako je Napoleon osvojio Samobor i sretno u njemu vladao«, priču H. Barbussea =Sud« i razne zanimlji­vosti.
U broju 10 objavljen je prvi dio pripovijetke Kurta Singera »Adrienne na Bosporu«, priča L. Powysa »Otpadak•: (prijevod Dra­ge Todorović-Tičina), anegdote, članak »Kako pisati pismo« i re­portaža G. Ledića o krapanjskim roniocima »Spužvolovci na pozi­ciji«.
Napisom »Jedrenjakom oko svijeta« obilježena je u 11. broju od 19. rujna 1952. stogodišnjica junačkog podviga kapetana Ivana Visina, a medu zanimljivostima je i članak »Kraljevski Dalmatin«.
»Mark Campbellova posljednja mastorija« H. M. Edwardsa pripovijetka je iz 12. broja, a tu je i reportaža G. Ledića »Posjet go­spodaru Julijskih Alpa«.
Pored zanimljivosti objavljene su i tri narodne priče: »Ne da pop da se što jede u petak«,»Neslana sol« i »Čija je koža«.
Od trećeg broja naslovnu stranicu Petka zauzima strip Josi­pa Parmakovića »Pijetao Marko zečić Zarko patak Garko«. Od 12. broja nasljeđuje ga strip istog autora »Fantastično putovanje«. Svi Parmakovićevi stripovi zapravo su životinjske simfonije.
Kao vanjski suradnici u listu javljaju se svojim napisima u raznim brojevima novinari Milan Vucković, Antun Patik, Gerhard Ledić i drugi.
»Vesele bube«, strip Čede Bachracha, javlja se u 12. broju, a završava već u 14. Istu je sudbinu doživio i strip Ivice Bednjanca »Stanoje Goranin«. Bilo je to zbog prelaska Petka na veliki Vjesni­kov format najavljen kao Hobiteljski list zabave, radosti i pouke«.
U 14. broju od 10. listopada 1952. godine gotovo cijelu drugu stranicu ispunjava tekst koji je, kao što je dao i ideju za format i tehnički izgled, napisao Fadil Hadžić.
Citiram
UPOZORENJE NAŠIM ČITAOCIMA
Shjedeći broj Petka' izlazi u petak 17. X. 1952. u novoj opremi s nizom novih zanimljivosti crtanih romana i priča Od 17. X. 1952 Petko' redovito izlazi dva puta tjedno SVAKOG UTORKA I PETKA
Rezervirajte u petak 17. X. 1952. kod vašeg prodavača novi broj Petka' koji će biti većeg formata nego do sada sa pro­branim štivom za djecu i odrasle
'PETKO'
je uspio da angažira za svoje novo bogato opremljeno izda­nje najbolje domaće i inostrane
slikare
koji će se predstaviti čitaocima novim, zanimljivim, u našoj zemlji još neobjavljenim prilozima
To će biti obiteljski list zabave, radosti .i pouke
Kupujte svakog utorka i petka novi broj 'Petka:
Broj 15 od 17. listopada 1952. izišao je na velikom formatu Vjesnika (38 x 53 cm) na četiri stranice, po cijeni od 10 dinara, ka­kva je bila od prvog broja, u nakladi od 95.000 primjeraka.
Vjesnik je u to vrijeme imao tri lista na istom formatu: Vje­snik, Vjesnik u srijedu i zabavnik Petko. Glavu za novi format izra­dio je Walter Neugebauer, a ispod nje je pisalo: zabavni crtani ro­mani i priče za djecu i odrasle.
Novi je format zahtijevao i novi prijelom koji je, zajedno s M. Bjažićem, skicirao F. Hadžić. Novost su bili i stripovi kojima su uz naslov prvi put zabilježena i imena autora na crnim uokvirenim poljima.
Na prvoj stranici, pored stripova »Tri praščića« Walta Disne­ya i »Šumske pošte« W. i N. Neugebauera, pojavila se i nova, foto­grafijama bogato ilustrirana rubrika =Film«.
Na drugoj stranici javlja se također nova ilustrirana rubrika »Petkov kalendar«, ispod nje, na dva stupca, humoreska, a poslije do 39. broja na istoj stranici, jednostupačno, kad je zamjenjuje ru­brika =Zanimljivi laboratorij«.
Objavljivane su humoreske Elina Pelina, A. Eguileta, V. Ru­njanina, Vlatka Pavletića, A. P. Čehova, B. Čekića, Zorana Zorano­vića i najčešće Mirka Trišlera.
Veći dio druge stranice zauzeli su stripovi »Dječak Rusty« Franka Godwina, nastavljen s malog formata, i ACisco Kid« Josea Salinasa i Roda Reeda, jedan od najljepših vesterna radenih pre­ma filmu.
Ilustrirane novele
Čitavu treću stranicu zauzimale su bogato ilustrirane novele najpoznatijih svjetskih autora (s bilješkama o njima): Liama O'Flahertya, Guya de Maupassanta, Wernera Bergengruena, Ed­gara Wallacea, Prospera Merimeea, Ivana Dončevića, Johna C. Emerya, Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Rafaela Sabatinia, Avetisa Aharoneana, Karela Čapeka, Venture Garcia Calderona, Maksima Gorkoga, Elina Pelina, Franka Richardsona Piercea, Do­uglasa Gordona. Novele su ilustrirali: W. Neugebauer, A. Mauro­vić, B. Kolar, S. Marić, O. Reisinger, Albert Kinert, F. Gotovac i Zdenko Svirčić.
Na velikom formatu nema više »Petkovih pustolovina« Ice Voljevice, ali se isti autor na posljednjoj stranici javlja stripom =Ćoso i divovi« po scenariju Stevana Bulajića. Ova stranica uz to dobiva križaljku i rubriku zanimljivosti, uz novi strip =Porodica Paprika« i nastavak Reisinger - Fulgozijeva stripa »Propast Ka­men-vrha«.
Naučno-fantastični strip-roman »Raketom kroz svemir« Do­na Moorea i Mac Raboya započeo je u 25. broju na trećoj `stranici, nauštrb crtane novele koja je otada siromašnije ilustrirana.
Od 26. broja na prvoj stranici, nakon završetka stripa =Šum­ska pošta« W. i N. Neugebauera, započinje nova crtana priča istih autora »Mali Muk«.
Strip »Propast Kamen-vrha« završio je u 26. broju, a njegovo mjesto na posljednjoj stranici zatim zauzima Disneyeva »Pepelju­ga« koja od 34. broja prelazi na prvu stranicu.
Rubriku »Film« od 34. broja na prvoj stranici zamjenjuje ru­brika »Sport« koju je uredivao poznati atletičar Fran Tućan.
Pred novu godinu 1953. književnik Gustav Krklec ponudio je redakciji prijevod najnovijeg obiteljskog romana »Dvostruka Loti‑
-a« Ericha Kastnera s originalnim ilustracijama. Taj, u pravom smislu, obiteljski roman počeo je izlaziti u 37. broju i završen je u-53.
Jedan od najboljih crtanih romana, a sigurno do tada najbo­lji vestern »Cisco Kid« završio je u 28. broju, a od 29. zamijenio ga je strip Lobačeva »Aladin«.
Posljednji broj na velikom Vjesnikovom formatu izišao je 23. siječnja 1953. godine u nakladi od 85.000 primjeraka. U tom 41. bro­ju izišla je obavijest:
Zbog preopterećenosti tiskare 'Petko' od ovog broja izlazi je­danput tjedno - svakog petka. Slijedeći broj izlazi na 16 stra­nica u novoj opremi Donosi niz domaćih i stranih crtanih ro­mana i priča, crtanu novelu, zanimljivosti iz filma, sporta, te­hnike, nauke i prirode.
Cijena 10 dinara.
Svoj novi i najprikladniji format (23 x 30 cm), tiskan u tri boje na rototisku, Petko je započeo s nakladom od 90.000 primjeraka. Ovaj format zadržat će sve do 64. broja, nakon čega opet mijenja izgled i prelazi na novi format (32 x 47 cm).
Naslovnu stranicu koja, od 42. broja uz naziv lista, ima veliku ilustraciju iz sadržaja (Robina Hooda i Mariannu), izradio je W. Neugebauer. Time je odmah najavljen i ovaj novi strip Walta Disneya.
Na 16 stranica, koliko ih sada list ima, u osmišljavanju kojih je tehnički i grafički pomogao Branko Šimunić, mogla se malo ra­zigrati i mašta u suvremenom prijelomu tekstova, opremi stripova i novim rubrikama. Nove su stranice posvećene »Tehnici i prirodi«, -Sportu« i »Filmu« koji dobiva crtani prilog, a pojavljuje se i »Šare­na strana« s pričama, pjesmama i zanimljivostima za najmlade. Na ovoj stranici objavljene su u niz brojeva priče i pjesme Lava Tolstoja, I. S. Turgenjeva, Mire Boglić, Zlatka Tomičića, Čika Andre i dr.
»Petkov kalendar« nalazi se sada na pretposljednjoj stranici, uz enigmatski kutić s križaljkama.
Pored stripova naslijedenih iz bivšeg Petka (»Aladin«, »Dje­čak Rusty«,»Raketom kroz svemir«, »Mali Muk« i »Pepeljuga«) tu je i već spomenuti »Robin Hood« te »Baka Pata« takoder od Disne­ya.
S vremena na vrijeme nade se u listu i rubrika »Mali umjet­nici surađuju« u kojoj se objavljuju crteži i pokušaji stripa učenika osnovnih škola.
U rubrici »Tehnika i priroda« od 42. do 48. broja objavljeni su mnogi napisi i zanimljivosti s tog područja.
Od 44. broja umjesto crtane novele dvije srednje stranice za­uzima crtani roman »Čarobna frula«, dok se na 6. stranici pojav­ljuje strip »Maksim kao Tarzan«. U tom broju završava i dosad naj­duži strip »Dječak Rusty«.
Broj 45. donosi u okviru »Sporta za malu i veliku djecu« novu podrubriku Predraga Brixya »Sve o tenisu«. U istom broju javlja se i novela Jacka Londona »Nam - Bok« s ilustracijama W. Neuge­bauera.
Najnovije crtane pustolovine Tima Tylera iz »Patrole slonove kosti« započinju u 46. broju.
Na račun tekstovnog dijela u 47. broju započinju dva nova stripa: -Oko Sokolovo« i »Junak radio-patrole«. Sad je omjer stripa i teksta 11 naprama 4, jer je ilustrirana naslovna stranica ostala nepromijenjena. Nestali su iz lista »Crtana novela« i»Šarena stra­na«, a i do tada najstalnija rubrika »Petkov kalendar«.
U 49. broju stripovi zauzimaju 13,7 stranica, a 2,3 stranice ostale su za tekst koji sadrži »Zanimljive sportske događaje« i dvije stranice romana »Dvostruka Lotica«. Broj iza toga (50) pretvara Petka u list stripa, jer su samo dvije stranice teksta ostavljene za roman u nastavcima. Bio je to ustupak ljubiteljima stripa, a i opravdanje za cijenu koja je od 51. broja skočila na 15 dinara. Bilo je to poskupljenje za 50 posto, a naklada je tada bila 95.000 primje­raka.
Postoji, medutim, još jedan razlog za povećanje stripa na šte­tu teksta. Pripremala se izmjena u redakciji i na mjesto odgovor­nog urednika trebao je od 53. broja (17. IV. 1953) umjesto Mladena Bjažića doći Marcel Čukli, pa je trebalo završiti više stripova, kako bi novi urednik mogao provesti svoju koncepciju. Zbog toga su se od 51. broja izgubile rubrike »Tehnika« i»Sport«. Ostala je samo stranica zanimljivosti i roman u nastavcima.
Marcel Čukli došao je u Petko iz Kerempuha.
Novi je urednik ipak dočekao i završio u svom prvom broju (53) strip »Junak radio-patrole« i roman E. Kastnera »Dvostruka Lotica«. U tom broju pojavile su se nove rubrike: »Događaji o koji­ma se ne pišu uvodnici«, neka vrsta ilustrirane enciklopedije »Mo­žete li se sjetiti...« i zanimljivosti »Dogodilo se i to«, uz druge član­ke i reportaže.
Broj 54. obogaćen je novim domaćim stripom »Pustolovine Dugonje, Trbonje i Vidonje« Vladimira Delača i Božidara Stošića‑
Stuce, a započeo je i novi pustolovni roman u nastavcima F. Ste­ubena »Među planinskim lavovima« (objavljivan do 64. broja kad je bez najave prekinut). Završio je strip »Maksim kao Tarzan « da bi u 57. broju započela nova pustolovina istog junaka »Maksim kao detektiv«.
Prvomajski, 55. broj donio je članak Mladena Bjažića »Zasta­va slobode«, o podizanju 30 metara dugačkog crvenog barjaka na Kleku za prvi maj 1942.
U istom broju započeo je strip »Doživljaji Bima i Buma= i no­va epizoda već dobro poznatog »Dječaka Rustya«. Završio je strip =Mali Vuk« W. i N. Neugebauera.
U 56. broju započinje novi strip W, i N. Neugebauera »Čarob­ni mačak«. Omjer u korist teksta popravlja se na 10,3 za strip pre­ma 5,7 stranica za tekst koji se sastoji od članaka i reportaža iz zemlje i svijeta i raznih domaćih i stranih zanimljivosti.
Broj 65. od 10. srpnja 1953. ponovo, već četvrti put u roku od godinu dana, mijenja format. Samo je djelomično tekstovno boga­tiji, ali mnogo nespretniji u prijelomu od dotadašnjega, jer stripovi nisu prilagođeni novom formatu (32 x 47 cm).
Ono što je Petko u početku njegovao i razvijao, domaći strip, gotovo se sasvim izgubilo u posljednjim brojevima, jer je od crtača ostao jedino Walter Neugebauer.
List je prešao na veći format u trobojnom tisku uz nakladu od 95.000 primjeraka.
Sumnjičavi pedagozi
Novu glavu za 65. broj nacrtao je Borivoj Dovniković, a u za­glavlju je i novi tekst: »list za malu i veliku djecu«.
Naslovna stranica, pored novog stripa »Mačak Feliks«, dono­si obavijest u kojoj, između ostalog, piše:
Djeco!
Roditelji!
Pedagozi!
Od ovog broja 'Vjesnikov zabavnik Petko' izlazi u sadržajno izmijenjenom izgledu. Posvećen u prvom redu omladini ovaj list do sada nije uvijek svojim materijalom ispunjavao one zahtjeve koje današnji odgoj treba da ima u vidu. Često se potkrao neki strip kojega je sadržaj bio besmislen impro­viziran, a bilo je i u tekstu takvog materijala. Do toga je dola­zilo katkada i zbog toga, jer su pedagozi i dječji književnici izbjegavali suradnju u listu ovakvog tipa - ne želeći činiti stripu društvo. Međutim, strip, sadržajno na mjestu, i s kvali-
-tetnim crtežom nije nikakvo zlo. Stojeći na tom principu 'Vjesnikov zabavnik' od ovog broja nastojat će uskladiti želje naše omladine koja voli dobar strip i želje nas samih, a i pe­dagoga, da u ovom listu, pored zabavnog materijala, bude i naučnog i odgojnog...
Neki pedagozi, vidljivo je po ovome, i dalje su se suprotstav­ljali stripu u principu, bez obzira na njegov sadržaj i formu. I ka­snije, kad se pojavio Plavi vjesnik, dotad sigurno najbolji zabavno­poučni list, vodit će se rasprave protiv stripa i u njegovu obranu. O tome postoje i referati, od kojih se jedan nalazi u materijalima koji govore o Plavom vjesniku.
U listu su od 65. broja, izuzevši »Mačka Feliksa«, »Doživljaje Bima i Buma« i -Tisuću i jedne noći«, pretežno stripovi Walta Dis­neya: »Miki«,»Šilja« i »Paja• i novi crtani roman W. i N. Neugeba­uera »Nezadovoljni zeko«.
Javljaju se nove rubrike na ponovo uvedenoj =Šarenoj stra­ni«:»Vjerovali ili ne• Ripleya, »Pokušajte i ovo« i »Geografska sli­kovnica« Borivoja Dovnikovića i Marcela Čuklija.
U ovoj ilustriranoj »Geografskoj slikovnici« obrađeni su poj­movi: Celebes, Eskimi, San Marino, Burma, Island, Nepal, Nova Gvineja, Madagaskar, Belgijski Kongo, Novi Zeland, Jemen, Cipar, Nivafoo, Zanzibar, Trinidad, Britanska Guiana, Maroko, Puerto Rico, Finska, Guam, Uganda, Macao, Azori, Danska.
Povremeno se u listu javljaju i tekstovi poznatog populariza­tora nauke i izviđačke organizacije Branka P. Sučevića, književni­ka Danka Oblaka, novinara Vlade Stopara, Branka Bucala, Tomi­slava Butorca, Milana Vuckovića, Antuna Patika i dr.
List i dalje donosi reportaže iz zemlje i svijeta, novele, pripo­vijesti i članke koji populariziraju nauku. U dva broja (66 i 76) s ta­blom stripa =Ratko« javlja se Borivoj Dovniković-Bordo.
Broj 72. označio je završetak stripa »Nezadovoljni zeko« i u 73. broju otvorio prostor za novi strip W. i N. Neugebauera »Jelen­ko Kamenko«, dok se u 77. broju prvi put javlja =Popaj«.
U 79. broju pojavljuje se jedan od vrhunskih svjetskih stripo­va s historijskom podlogom »Dickovi doživljaji« Neila O'Keefea i Maxa Trella, koji će se, nakon Petka, nastaviti u Miki stripu.
U 81. broju objavljen je posljednji nastavak »Jelenka Kamen­ka«, Neugebauerova stripa u stilu »Silly simfonije«. Time je oslobo­đena posljednja stranica za novi realistički crtani roman po H. G. Wellsu »Prvi ljudi na mjesecu« istog autora.
Broj 84. donosi na cijeloj 4. stranici novi strip »Mladi Valiant« koji se također nastavlja u Miki stripu, novom Vjesnikovom zabav­niku, nastavljaču Petka. U istom broju završen je strip »Tisuću
i jedna noć«.
U to su vrijeme, ne samo u Vjesnikovoj kući, već i šire, postali silno popularni nagradni natječaji radi pridobivanja čitalaca. Re­dakcija Petka iskoristila je mogućnost nenametljivog reklamiranja poduzeća, otvorivši nagradni natječaj od 81. broja. Bile su to kri­žaljke s nazivima poduzeća koja su davala nagrade. Prve srame­žljive pojave ekonomske propagande.
Medu člancima i reportažama u tim se brojevima ističu: »Cr­ni grad pod zemljom - rudnik Kreka i njegovih 47.850 metara 'ulica'«, »Doživljaji naših pomoraca - Odisejada Lijepe Bakarke«, »Nikola Tesla - zgode iz djetinjstva«.
U 68. broju javlja se velikom reportažom o izviđačima »Kao u priči« Branko P. Sučević.
List i dalje donosi obilje popularnih članaka i reportaža iz zemlje i svijeta, a u 69. broju Danko Oblak objavljuje »Priču o lo­šem daku Graji«. Uz nju je naslonjen i člančić namijenjen izviđači­ma: »Kako ćeš načiniti logorsku vatru«.
Poznati novinar i publicist Vlado Stopar javio se u 70. broju napisom »Partizanske bilješke moga prijatelja - bio sam pastir«.
Da bi se privukli čitaoci, ljubitelji vesterna, od 88: broja .Ma­čak Feliks« seli se na 4. stranicu, a počasno mjesto na prvoj zauzi­ma novi vestern-strip »Roy Thorne«.
Posljednji broj Petka (90) bez najave novog Vjesnikovog za­bavnog lista Miki stripa, kojemu će odgovorni urednik biti Marcel Čukli, izlazi 31. prosinca 1953. godine u nakladi od 85.000 primjera­ka.
Tako je, zbog stalnog pritiska pojedinih pedagoga, koji su a priori bili protiv svih vrsta stripa, nakon burnih godinu i po dana, promijenivši dva odgovorna urednika, Bjažića i Čuklija, prestao izlaziti ovaj, dotad najpopularniji Vjesnikov zabavnik.

Vjesnikov zabavnik Petko (list za malu i veliku djecu)
Format 283 x 390 mm,8 stranica,cijena 10 dinara,
Štamparija Vjesnik,Masarykova 28
Odgovorni urednik Mladen Bjažić
Izdaje Vjesnik NF Hrvatske
Broj 1 11.07.52. Patrola Jež (Vladimir Delač),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Lisica i sir (Josip Parmaković),Princ Valiant
Broj 2 18.07.52. Patrola Jež (Vladimir Delač),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 3 25.07.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Patrola Jež (Vladimir Delač),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 4 01.08.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Patrola Jež (Vladimir Delač),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 5 08.08.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Patrola Jež (Vladimir Delač),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 6 15.08.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Patrola Jež (Vladimir Delač)kraj I epizode,Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 7 22.08.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant
Broj 8 29.08.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Princ Valiant završava
Broj 9 05.09.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin)
Broj 10 12.09.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko,Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin)
Broj 11 19.09.52. Pijetao Marko,zečić Žarko,patak Garko(završava),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin)
Broj 12 26.09.52. Fantastično putovanje(Josip Parmaković),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Vesele bube,Stanoje Goranin(Ivica Bednjanec)
Broj 13 03.10.52. Fantastično putovanje(Josip Parmaković),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Gladni kralj (Walter Neugebauer)završava,Dječak Rusty (Frank Godwin),Vesele bube,Stanoje Goranin(Ivica Bednjanec)
Broj 14 10.10.52. Fantastično putovanje(Josip Parmaković),Propast Kamen-vrha (Oto Reisinger),Petkovi doživljaji (Ico Voljevica),Dječak Rusty (Frank Godwin),Vesele bube-završava,Stanoje Goranin(Ivica Bednjanec)završava-kraj prepričan.
Od 15 broja format cca 380 x 555, 4 stranice,cijena 10 dinara
List počinje izlaziti utorkom i petkom.
Izuzetno je između broja 19 i 20 te 40 i 41 prošlo tjedan dana-na osnovu datuma u tim brojevima.
Broj 15 17.10.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 16 21.10.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 17 24.10.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 18 28.10.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 19 31.10.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 20 07.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 21 11.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 22 14.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 23 18.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica).
Broj 24 21.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Čoso i divovi(Ico Voljevica)završava.
Broj 25 25.11.52. Tri praščića(W.Disney),Šumska pošta(W.Neugebauer)završava,Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 26 28.11.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Propast Kamen vrha (Oto Reisinger)završava,Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 27 02.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas),Pepeljuga(W.Disney),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 28 05.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Cisco Kid (Jose Salinas)završava,Pepeljuga(W.Disney),Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 29 09.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Pepeljuga(W.Disney),Aladin,Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 30 12.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Pepeljuga(W.Disney),Aladin,Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 31 15.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Pepeljuga(W.Disney),Aladin,Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 32 19.12.52. Tri praščića(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Pepeljuga(W.Disney),Aladin,Porodica Paprika(G.Mc Manus),Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 33 23.12.52. Tri praščića(W.Disney)završava,Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Pepeljuga(W.Disney),Aladin,Porodica Paprika(G.Mc Manus)završava,Raketom u svemir(Don Hoore)..
Broj 34 26.12.52. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 35 30.12.52. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 36 02.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 37 06.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 38 09.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 39 13.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 40 16.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Broj 41 23.01.53. Pepeljuga(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Doživljaji Zekana Zeke(W.Disney).
Od broja 42 novi format 235 x 320, 16 stranica, cijena 10 dinara
List ponovo počinje izlaziti jednom tjedno (petkom).
Broj 42 30.01.53. Pepeljuga(W.Disney)završava,Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore),Robin Hood(W.Disney).
Broj 43 06.02.53. Robin Hood(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin),Aladin,Raketom u svemir(Don Hoore)završava I epizoda,Baka Pata,Zgode i nezgode malog medića (Kruno Zavrl) 1 kaiš.
Broj 44 13.02.53. Robin Hood(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Dječak Rusty (Frank Godwin)završava,Aladin,Baka Pata,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula.
Broj 45 20.02.53. Robin Hood(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Aladin,Baka Pata,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula.
Broj 46 27.02.53. Robin Hood(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Aladin,Baka Pata,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young)
Broj 47 06.03.53. Robin Hood(W.Disney),Mali Muk(Walter Neugebauer),Aladin završava,Baka Pata,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,Oko sokolovo
Broj 48 18.03.53. Robin Hood(W.Disney)zadnji nastavak tj.prekid,Mali Muk(Walter Neugebauer),Baka Pata,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,Oko sokolovo
Broj 49 20.03.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Baka Pata-završava,Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,Oko sokolovo
Broj 50 27.03.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,Oko sokolovo.
Broj 51 03.04.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,Oko sokolovo-završava.
Od broja 51 cijena je povišena na 15 dinara.
Do broja 52 odgovorni urednik bio je Mladen Bjažić.
Od broja 53 odgovorni urednik je Marcel Čukli.
Broj 52 10.04.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole,San ljetne noći.
Broj 53 17.04.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Maksim kao Tarzan,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),Junaci radio patrole-završava,San ljetne noći.
Broj 54 24.04.53. Mali Muk(Walter Neugebauer),Maksim kao Tarzan-završava,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin).
Broj 55 01.05.53. Mali Muk(Walter Neugebauer)završava,Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin).
Broj 56 08.05.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer).
Broj 57 15.05.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 58 22.05.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 59 29.05.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 60 05.06.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 61 12.06.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 62 19.06.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 63 26.06.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 64 03.07.53. Čarobna frula,Tim Tyler(Lyman Young),San ljetne noći,Bim i Bum,Pustolovine Dugonje,Trbonje i Vidonje(Vladimir Delač),Dječak Rusty(Frank Godwin),Čarobni mačak (Walter Neugebauer),Maksim kao detektiv..
Broj 65 nemam obrađeno
Broj 66 nemam obrađeno
Broj 67 nemam obrađeno
Broj 68 nemam obrađeno
Broj 69 nemam obrađeno
Broj 70 nemam obrađeno
Broj 71 nemam obrađeno
Broj 72 nemam obrađeno
Format 320 x 475 ,cijena 15 dinara, 8 stranica
Broj 73 04.09.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Paja Patak (W.Disney),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 74 11.09.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Tornado (W.Disney),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 75 18.09.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Skok u more čika Bore,Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 76 25.09.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Ratko,Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 77 02.10.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Vimpi traži Popayeva oca,Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 78 09.10.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 79 16.10.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 80 23.10.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 81 30.10.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Jelenko Kamenko.
Broj 82 06.11.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer).
Broj 83 06.11.53.? Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer).
Broj 84 20.11.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Tisuću i jedna noć,Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant
Broj 85 27.11.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant
Broj 86 04.12.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant
Broj 87 nemam obrađeno
Broj 88 18.12.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant,Roy Thorne (W.Neugebauer).
Broj 89 25.12.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant,Roy Thorne (W.Neugebauer).
Broj 90 31.12.53. Mačak Felix,Bim i Bum,Miki spašava brodove (W.Disney),Dikovi doživljaji(Neil O'Keefe),Prvi ljudi na mjesecu(W.Neugebauer),Mladi Valiant,Roy Thorne (W.Neugebauer).
Sa 90. brojem Petko je prestao izlaziti.O tome nije izašla nikakva obavijest u zadnjem broju.
8.1.1954.na kioscima se pojavio Miki strip u kojem se nastavlja 6 stripova iz Petka.

© 2001-2007 by www.stripovi-romani.tk