POPISI STRIP EDICIJA

Strip edicije od 1941-1970
Home
Zlatna serija
Lunov magnus strip
Alan Ford
Stripoteka
Politikin zabavnik
Eks almanah
Denis
Strip art(novi i stari)
YU Strip
Gigant
Super
Strip zabavnik(veliki i mali)
Biser strip
Strip 81/82/83
Horor
Otkrice sveta u stripu
Asterixov zabavnik
Spunk
Mandrakov magazin
Maxmagnus i Druzina od vjesala
Zov strip
Cak i Cak extra
Panorama
Zenit
Nikad robom
Lale
Majin strip
Crtani romani
Strip Strip 1962/63 godina
Karavan-Djecije novine
Pan strip
Bis strip
Strip magazin-VPA
Strip planeta
Punisher
Strip razonoda
RS Magazin
Strip avantura
Marvel
Cao almanah
Laser
Ero strip
Seks strip
Profil
Komikon
Oskar
Petko
Stripburger
Destroyer
Totem
Bone-Bookglobe
Zabavnik-zabavni list u stripu
Free
Strip Mania
Vijesnikov zabavni tjednik
Spiderman ultimate
Mikijeve novine
Horus
System comics
Vanini
Abaton
Porin
Maverik
Biblija u stripu
Egmont
Q
Strip edicije do 1941 godine
Strip edicije od 1941-1970
Dnevnik-specijalni i vanredni brojevi
Albumi
Piratski stripovi
Collana Zenith gigante i Collana rodeo
Susreti Bonellijevih likova
Ex Yu autori na zapadu
Slovenacki stripovi
Popisi po autorima
Popisi po junacima-1.dio
Popisi po junacima-2.dio
Popisi po junacima-3.dio
Popisi po junacima-4.dio
Popisi po junacima-5.dio
Popisi po junacima-6.dio
Pisani romani

Vjesnikov Zabavni Tjednik

Vjesnikov Zabavni Tjednik :

Vjesnikov Zabavni Tjednik (1952.)Odgovorni urednik:Ante Ungaro.Glavni urednik: Ratko Zvrko.Izdaje Vjesnik Zagreb Masarykova 28.Štamparija Narodna štampa Masarykova 28.Format 277 x 383 mm.Cijena 10 dinara.

BR Datum Naziv stripa Autor
1 01.02.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
2 08.02.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
3 15.02.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
4 22.02.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
5 29.02.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
6 07.03.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
Ribič - lovac
7 14.03.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
Neočekivani preokret kratki-1 kaiš
8 21.03.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
bez naslova-Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
bez naslova kratki-1 kaiš
9 28.03.52. Priče s ruba šume Walter Neugebauer
bez naslova - Boltek kratki-1 kaiš
Zgode i nezgode Ivice Bucka Vladimir Delač
Popaj na otoku bisera
Gladni kralj Walter Neugebauer
Plantaža Beranda Andrija Maurović
bez naslova kratki-1 kaiš
Nakon devetog broja izlaženje je prekinuto bez objašnjenja.Objavljeni stripovi nisu završeni.Strip Gladni kralj nastavljen je u novom izdanju – Vjesnikov zabavnik Petko (prvi broj izašao 11.7.1952.),gdje je u 4 kaiša ukratko prepričan dosadašnji sadržaj.

VJESNIKOV ZABAVNI TJEDNIK - 1952g.

Kada se na pocetku 1952. godine pokazalo da Vjesnilk, glasilo Narodne fronte Hrvatske, poput drugih republickih politickih dnevnika, mora osigurati novi izvor dodatnog financiranja, glavni urednik Vjesnika, istodobno i direktor Novinsko-izdavackog podu­zeca Narodna štampa Frane Barbieri odlucio je da se pokrene po­seban list za djecu i omladinu. Pokazalo se, naime, u nekim pret­hodnim primjerima (nedugo prije toga pokrenula je kuca Politike u Beogradu list Politikin zabavnik) da takvi listovi, uglavnom za­bavnog karaktera, imaju dobru produ na tržištu i donose odredene materijalne koristi izdavacu.
Posao na ostvarenju tog zadatka povjeren je u sijecnju 1952. Ratku Zvrku, piscu djecjih pjesama, uredniku djecje stranice i sportske rubrike u redakciji Vjesnika.
Pojavom novog lista za djecu i omladinu ukinuta je djecja stranica Vjesnika, ali je neke rubrike iz tog Vjesnikovog priloga Ratko Zvrko prenio, odnosno nastavio u novom listu. Tako su i neki dotad stalni suradnici na djecjoj stranici postali stalni suradnici novoga zabavnika.
Novi list dobio je ime Vjesnikovzabavni tjednik Bio je to prvi list kategorije zabavnika na podrucju Hrvatske poslije oslobodenja. Format mu je bio kao polovica Vjesnika, a imao je osam stra­nica i izlazio je jedanput u tjednu.
Pocetna naklada bila je 20.000 primjeraka, ali je iz broja u broj rasla, tako da je posljednji deveti broj tiskan u 60.000 primjera­ka.
Tehnicki je izgled svih devet brojeva bio gotovo isti.
Uvrh prve stranice lista, dakako, bio je naslov Vjesnikov za­ bavni tjednik, ispisan verzalnim slovima u tri retka (svaki redak u drugoj boji), a uz naslov se nalazio lik djecaka s kerempuhovskom kapom. Bio je to lik Srecka, glavnog junaka stripa ''Gladni kralj'' koji je ispunjavao stranice svih devet brojeva toga zabavnika. Li­kovni autor stripa bio je Walter Neugebauer, a scenarij i tekst u stihovima pisao je njegov stariji brat Norbert:


''Ma10 kom je poznat zakutak do šume,
jer do njeg ne vodi baš ni jedan put,
i tko želi doznat kako u njem žive, može s nama poci na daleki put.

Tu su okupljeni zec i hrcak lijeni i brundalo staro, Medo, djeci znan. Al upravo eno hrcka koji lijeno no oprezno vuce žito u svoj stan.''


U impresumu pri dnu 7. stranice stajalo je: ''Odgovorni ured­nik Ante Ungaro — glavni urednik Ratko Zvrko, Zagreb; Masa­rykova 28 - izdaje Vjesnik, Zagreb, Masarykova 28 — štampa Na­rodna štampa, Masarykova 28. '' Glavni meter je bio Krešo Mikulic.
Pripremajuci novi list, Zvrko je odmah sakupio neveliku, ali veoma dobru suradnicku ekipu. Bila su tu spomenuta braca Ne­ugebauer. Ovaj se tandem vec prije rata afirmirao stihovanim stri­povima objavljivanim u zagrebackom tjednom zabavnom listu Mickey strip. Angažiran je i prokušani veteran jugoslavenskog stripa Andrija Maurovic, kao i mladi daroviti crtac i karikaturist Vladimir Delac. Uz njih su stalni vanjski suradnici bili Marcel Cu­kli, koji je prevodio razne zanimljivosti iz stranih slicnih listova, Mladen Delic, tada urednik sportske rubrike na Radio Zagrebu, koji je suradivao svojim prilozima iz sporta, i Ciril Petešic sa svo­jim tekstovima za rubriku »Prije deset godinaa.
Prvi broj novog zabavnika pojavio se u kioscima posljednjih dana mjeseca sijecnja. U zaglavku je nosio datum 1. veljace 1952, a iznad naslova bilo je otisnuto verzalnim slovima: ''Izlazi svakog petka'' i ''Cijena 10 dinara''.
Na prvoj stranici ispod naslova lista bio je strip ''Prica s ruba šume''. Bio je to originalan strip koji su braca Neugebauer radila za Vjesnikov zabavni tjednik.

Na drugoj stranici u posebnom okviru nalazi se rubrika »Pri­je deset godina«, koja ce se kasnije,seliti na druge stranice listova. U tom prvom broju objavljen je tekst o smrti Slaviše Vajnera - Ci­ce Romanijskog (17. sijecnja 1942) i o oslobodenju Foce (22. sijecnja 1942). Na dnu stranice je redak stripa od pet crteža s naslovom »Boltek«. Celavi profesor s jednom dlacicom na tjemenu bio je tih godina širom svijeta veoma popularni lik cije su šaljive dogodov­štine, opisane karikaturom u pet crteža, bile obavezni dio zabav­nih priloga i u mnogim ozbiljnijim listovima. Na toj drugoj strani­ci, koja je uvijek imala pet stupaca, na posljednjem zdesna bila je rubrika »Da li ste znali«. Tu su objavljivane uglavnom manje po­znate zanimljivosti iz nauke, povijesti i svakodnevice.
Te 1952. godine bile su na redu XV. olimpijske igre u Helsin­kiju, pa je zato iz broja u broj Vjesnikovog zabavnog tjednika na drugoj stranici bio i prilicno bogat prilog o sportu. Redoviti i jedini suradnik u tom prilogu - iako nigdje potpisan - bio je Mladen Delic. Ti su napisi bili zanimljivi i raznovrsni, zahvaljujuci njegovoj bogatoj sportskoj dokumentaciji.
Na drugoj stranici, po sadržaju veoma šarolikoj, bila je i ru­brika »Iz naše prošlosti«. Objavljivani su tu obicno i poneki opšir­niji clanci o manje poznatim zanimljivim licnostima ili dogadaji­ma. Tematika tih tekstova bila je raznolika. To se, uostalom, vidi iz naslova, kao što su: AIstina o luli mira«, »Potresi u Dubrovniku«, »Kuga u Šibeniku«, ''Krapinski pracovjek'', »Da li je postojao Ro­binson«, »Most u Mostaru« i drugi.
Na trecoj stranici prvog broja, ispod naslova »Lj , udi i zemlje koje ne poznajete«, bio je clanak -Duž zabranjenih obala«. Rijec je o jednom neobicnom otoku na Atlantiku, gdje je, navodno, bijelci­ma zabranjen pristup.
Na cetvrtoj stranici nalaze se dva stripa. U gornjem dijelu, u dva retka, ukupno osam slika, objavljen je strip »Zgode i nezgode Ivice Bucka«. Bile su to uglavnom kratke crtane storije - rijetko s tekstom - o nestašlucima jednog djecaka. Strip je crtao Vladimir Delac po idejama Ratka Zvrka.
Donji dio te stranice zauzimao je strip u tri reda pod naslo­vom »Popaj na otoku bisera«. Taj strip je izlazio u predratnom dnevniku Novosti, iz kojeg ga je urednik Vjesnikovog zabavnog tjednika i prenosio. No nakon što je objavljeno nekoliko nastavaka tog stripa, iz Beograda se javio predstavnik strane novinsko-izda­vacke agencije Kiston, koja je imala autorsko pravo na taj i mnoge u svijetu tada popularne stripove. Zahtijevao je prilicno visok od­štetni honorar za dotad objavljene nastavke, prijeteci cak i sudom zato što je strip objavljivan bez njihova odobrenja. Nakraju, sve je završilo sporazumom i utvrdena je visina naknade za dotad objav­ljene nastavke Popajevih dogodovština.
Uz strip »Prica s ruba šume« na prvoj stranici, braca Neuge­bauer u listu su zastupljena i stripom »Gladni kralj«, koji je na pe­toj stranici tiskan u tri boje.
Na šestoj stranici lista objavljivane su tri stalne rubrike. Bio je to »Enigmatski kutak«, u kojem je najcešce bila križaljka, a po­nekad i rebus, zatim ''Novosti suvremene nauke'' i crteži rubrike ''Nevjerojatno ali istinito'' s popratnim tekstovima.
Posebno je zanimanje mladih citalaca pobudio feljton =Rat iza fronte= autora Alana Hinda, objavljivan na cijeloj sedmoj stra­nici. Uz taj feljton stajala je u okviru informacija da se tim tekstom opisuje istiniti dogadaj iz borbe protiv japanske špijunaže u dru­gom svjetskom ratu.
Taj tekst je obavezno u svakom broju bio ilustriran velikim crtežom Alberta Kinerta, jednog od najboljih ilustratora u ono vri­jeme. Kinert je takoder ilustrirao poneke priloge na trecoj stranici.
Citavu posljednju stranicu lista ispunjavali su crteži i tekst pod naslovom »Plantaža Beranda«, prema djelu Jacka Londona. U svakom broju bilo je 12 crteža Andrije Maurovica za koje je tekst od po pet redaka ispod svakoga pisao Ante Ungaro.
Izašlo je samo devet brojeva Vjesnikovogzabavnog tjednika. List je bio u ekspanziji i tiraž mu je rastao iz broja u broj i donosio veliku materijalnu korist poduzecu Narodna štampa. Bilo je plani­rano da se list proširi i da se u redakciju uz Ratka Zvrka angažira­ju kao stalni suradnici i još neki ljudi. Ali je tada kratkim postup­kom,.jednostavno telefonskim nalogom ondašnjeg ministra pro­svjete Hrvatske Miloša Žanka prvom 'covjeku Vjesnika Frani Barbieriu Vjesnikov zabavni tjednik — ukinut!
Nedugo nakon toga pojavit ce se u Zagrebu list slicnog profi­la Horizont, u izdanju omladinskih službenih institucija u Zagre­bu, ali ce se i taj list ubrzo ugasiti.
Posljednji 9. broj Vjesnikovog zabavnog tjednika izašao je 28. ožujka 1952. godine. Samo tri i pol mjeseca kasnije, tocnije 11. srp­nja te iste godine, na kioscima se pojavio list Vjesnikov zabavnik Petko, takoder u izdanju Narodne štampe. Bio je to i po izgledu i po koncepciji nastavak Vjesnikovog zabavnog tjednika. Cak je i strip brace Neugebauer »Gladni kralj« u novom tjedniku nastav­ljen i završen

Meteor

Meteor 1958 g.. izašlo 2 komada

Prvi broj je izasao 1. aprila 1958 godine. I prvi i drugi broj imaju jednostavne bojane naslovnice, a unutra strane su naizmenicno crnobele i plavo bele. Format je slican kasnijim brojevima Zenita (prvih dvadesetak (26) bio je nesto veci format). Stampao ga je privredni pregled Beograd, oficiijelno se zvao Ilustrovani zabavnik Meteor, a kao urednistvo i izdavac navedeno je ovako:
sredili i izdali. Milutinovic, Ristic, Nedeljkovic, tehnicka oprema: Drag. A Nedeljkovic
Crtac je bio D. Nedeljkovic, koji je radio po takvim uzorima, kao sto je bio princ Valiant, Dzim iz dzungle a i Fantom. Neki su prizori skoro precrtani, neki su precrtani iz enciklopedija. Mnogo je truda ulozeno, i stvar uopste nije losa.
E, naravno. I sta je unutra:

1. broj: komplet prica Veliki Vojvoda Oliver, autor naslovnice D. Nedeljkovic, 16 stranica

2.broj: sve isto, samo je prica Sin Malajskih ostrva
treci je broj najavljen sa stripom Harem Al Rasid.

autor stripova: D. Nedeljkovic

Izgleda kao privatno izdanje daleke 1958 godine.

© 2001-2007 by www.stripovi-romani.tk